Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heliotaxia – význam cudzieho slova

pohyb rastlín spôsobený slnečným svetlom