Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heliotaxia - význam cudzieho slova

pohyb rastlín spôsobený slnečným svetlom