Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

helm - význam cudzieho slova

v heraldike štylizovaná prilba umiestená v znaku nad štítom