Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

helm – význam cudzieho slova

v heraldike štylizovaná prilba umiestená v znaku nad štítom