Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hemato- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom krvný, krv