Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

helvet – význam cudzieho slova

reformovaný evanjelik, kalvinista