Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

heliotechnika – význam cudzieho slova

technická disciplína zaoberajúca sa možnosťami zachycovania a ďalšieho využitia slnečnej energie