Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hemi- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom polovičný, polovica