Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hemolymfa – význam cudzieho slova

krvná tekutina v tele bezstavovcov