Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hugenot – význam cudzieho slova

francúzsky stúpenec učenia cirkevného reformátora Calvina, kalvín