Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

human relations – význam cudzieho slova

medziľudské vzťahy, sociálna a personálna politika zameraná na medziľudské vzťahy