Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

humbug – význam cudzieho slova

podvod; umelo vyvolaný rozruch