Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

humus – význam cudzieho slova

odumreté organické látky v pôde, ktoré zvyšujú jej úrodnosť