Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

humoristika – význam cudzieho slova

literárny žáner jemne zosmiešňujúci komické situácie zo života