Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hydran – význam cudzieho slova

t zariadenie na odber vody na verejnom priestranstve