Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

humanizmus – význam cudzieho slova

ľudskosť; starostlivosť o blaho človeka; európsky umelecko- vedecký smer v 15. a 16. storočí, opierajúci sa o antickú kultúru