Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

hunter – význam cudzieho slova

lovecký kôň v Írsku a v Anglicku, poľovnícky pes