Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

humanita – význam cudzieho slova

ľudskosť