Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imanencia – význam cudzieho slova

vnútorná príslušnosť nepresahujúca možnú skúsenosť