Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

impedancia – význam cudzieho slova

zdanlivý odpor vodiča pri prietoku elektrického prúdu; veličina charakterizujúca obvod striedavého elektrického prúdu alebo mechanický kmitavý obvod