Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imbecil – význam cudzieho slova

ľahko slabomyseľný človek