Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imbroglio – význam cudzieho slova

neporiadok, zmätok; v hudbe súčasné zoskupenie viacerých rytmov v jednej skladbe, postupný nástup niekoľkých melódií rôzne akceptovaných