Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imbecilita – význam cudzieho slova

stredný stupeň slabomyseľnosti