Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imisia – význam cudzieho slova

prenikanie zápachu, hluku a pod. z jedného pozemku na druhý; škodlivé látky vo vzduchu pôsobiace negatívne na živé organizmy