Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imitancia – význam cudzieho slova

spoločný názov pre impedanciu a admitanciu