Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

impasibilita – význam cudzieho slova

necitlivosť, ľahostajnosť, nezúčastnenosť; chladnosť