Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

imoralita – význam cudzieho slova

nemravnosť, mravná otrlosť