Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ineditum - význam cudzieho slova

doteraz nevydané dielo, neuverejnený spis