Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ineditum – význam cudzieho slova

doteraz nevydané dielo, neuverejnený spis