Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

infinitezimalita - význam cudzieho slova

v matematike: nekonečno