Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

infinitezimalita – význam cudzieho slova

v matematike: nekonečno