Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

infantilizmus – význam cudzieho slova

zaostalosť vo vývoji; pretrvávanie psychických a fyzických znakov detí v dospelosti