Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

infekcia – význam cudzieho slova

nákaza; nákaza, prienik choroboplodných zárodkov (baktérií, vírusov, chlamýdií, plesní) do organizmu.