Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inferencia - význam cudzieho slova

odvodzovanie výrokov z iných výrokov