Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inferencia – význam cudzieho slova

odvodzovanie výrokov z iných výrokov