Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inercia - význam cudzieho slova

nečinnosť, necitlivosť; nečinnosť; vo fyzike zotrvačnosť