Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

infarkt – význam cudzieho slova

ohraničené odumretie srdcového tkaniva po zamedzení prívodu krvi z tepny do srdcovej svaloviny