Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

infancia – význam cudzieho slova

obdobie detstva; vývojová etapa do pohlavného dospievania