Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inferiorita – význam cudzieho slova

menejcennosť, podradnosť; zaostalosť; podriadenosť