Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

inferiorita - význam cudzieho slova

menejcennosť, podradnosť; zaostalosť; podriadenosť