Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kaolinit – význam cudzieho slova

ílový minerál v kaolíne, surovina pre keramický priemysel