Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kaolinit - význam cudzieho slova

ílový minerál v kaolíne, surovina pre keramický priemysel