Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kapacizmus - význam cudzieho slova

nesprávna výslovnosť hlásky k