Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kapacizmus – význam cudzieho slova

nesprávna výslovnosť hlásky k