Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kapacita lebky – význam cudzieho slova

objem lebečného priestoru