Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kapacita lebky - význam cudzieho slova

objem lebečného priestoru