Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kapriola – význam cudzieho slova

bláznovstvo, bláznivý nápad; vysoký skok koňa; skok vôbec, kotrmelec; tanečná skoková figúra