Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kapacita – význam cudzieho slova

objem; výkonnosť; schopnosť obsiahnuť; vynikajúci odborník; schopnosť vodivých telies viazať na seba elektrické množstvo; pomer elektrického množstva na vodiči k jeho napätiu