Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kapitula - význam cudzieho slova

zbor kanonikov pri katolíckom chráme; zbor kláštorných predstavených a ich zhromaždenie