Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kapela – význam cudzieho slova

tanečné, ľudové, pochodové a pod. hudobné teleso