Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kapitalizmus – význam cudzieho slova

spoločenské zriadenie typické súkromným vlastníctvom výrobných prostriedkov a voľným trhom