Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kapparot - význam cudzieho slova

židovský zvyk rituálneho obetovania kohúta a sliepky pred sviatkom Jom Kippur, Dňom zmierenia