Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kapitulácia - význam cudzieho slova

vzdanie sa, podriadenie sa, podrobenie sa; zloženie zbraní