Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kasula – význam cudzieho slova

omšové rúcho katolíckych kňazov