Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

katechizmus – význam cudzieho slova

učebnica, stručný výklad cirkevnej náuky, najčastejšie formou otázok a odpovedí, v prenesenom význame súbor základných poučiek nejakého odboru