Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

katarzia – význam cudzieho slova

očistenie; záverečná časť klasickej drámy, obsahujúca mravne očistné poučenie, abreakcia