Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kataster – význam cudzieho slova

súpis osôb alebo nehnuteľností na daňové a iné účely; zakreslenie a súpis pozemkového majetku; územie obce