Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

katar – význam cudzieho slova

zápal sliznice; príslušník náboženskej sekty hlásajúcej dobrovoľnú chudobu a odmietajúcej sviatosti, uctievanie kríža a relikvií