Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

kata- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom cez, nadol, úplne dopredu alebo späť